امروز هم

 

امروز هم

 

کنار فاصله هامان

 

نشسته ام.

 

امروز هم

 

دلم

 

لبالب از اشتیاق توست.

 

باتو

 

تمام شده این نا تمام من.

 

باتو

 

لبریز از ستاره شده آسمان من.

 

باتو

 

قرار گرفته دل بی قرار من.

 

با من بگو

 

بگو

 

بگو ای انتظار خوب

 

آیا تو هم شده ای بیقرارِ من ؟؟!

 

/ 0 نظر / 15 بازدید