بر مزارم با سوز نالیدن چه سودبی خبر از حال هم بودن چه سود


بر مزارم با سوز نالیدن چه سود؟


زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید


ورنه بر سنگ مزارش اب پاشیدن چه سود


گر نرفتی خانه اش تا زنده بود


خانه ی صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود


گر نپرسی حال من تا زنده ام


گریه و زاری و نالیدن چه سود


زنده را در زندگی قدرش بدان


ورنه مشکی را برای مرده پوشیدن چه سود


گر نکردی یاد من تا زنده ام


سنگ مرمر روی قبرم وانهادن چه سود...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید