با اینکه آرزوی

 

با اینکه آرزوی تو جز بر «نعیم» نیست              تکرار توبه غیــر عذابی «الیم» نیستاصــرار  بر  عبادت  و  تقـــوا  جز  این  نبود:              شک داشتی به اینکه خدایت رحیم نیستجــز وعده ی  عذاب  ندیدیـــم  از  شراب             آتش حریف آنچه که ما می کشیم نیستآتش بیـــارِ  معــرکه  بودند  واعظان            در منتهای عفو تو شیطان رجیم نیستدر بیشه ای کـــه پنجــه کشیدیم بر درخت           جز یال شیرِ سرخ به دست نسیم نیست!

 

از پیچ و تابِ تاک بــه عرفان رسیده ایم          یعنی صراط مذهب ما مستقیم نیست

 

/ 0 نظر / 12 بازدید