من آریایی ام

 

من آریایی...

از تبار رستم

به جنگ دیو و اژدها خواهم رفت!

هفت خوان که سهل است پای خاکم درمیان باشد هفتاد

خوان را نیست خواهم کرد . .

از سر عشق به خاکم سینه ام را مقابل هر بیگانه ای سپر خواهم کرد.

عشقی از رنگ عشق ماندگار ایرانی ، از تبار فرهاد ، از نژاد مجنون . . .


من از تبار آرش ام ،

زه کمانم را همیشه کشیده نگه می دارم ،

و دشمنان ایران را تا مقصدی همچون تیر آرش به عقب خواهم راند . . .

به عرب و توران اجازه ی گستاخی نخواهم

تا قیام قیامت نام شاخاب همیشه پارس را بر پیشانی

پست عرب ها خواهم کوبید . . .


من از تبار کوروش ام ،

شاه دادگر جهان

بزرگی و نام او و ایرانم را دوباره بر بام جهان خواهم برد . . .

و پرچم مقدس کشورم را بالاتر از این شبه غول های

بی اصل و نصب خواهم زد . . .

من از نیاکان زرتشتی ام گفتار ، پندار و کردارم نیک سرشته شده ...

با شعار آزادی و هدف صلح و ایمان به خدای یکتا ،

هویت و خاک پاک ایرانم را همیشه زنده نگه خواهم داشت .

من را از تهدید های پوچ می ترسانند،

من از تبار نام بزرگ ایران ام.

/ 0 نظر / 179 بازدید