به نام عشق سجده کن

 

به نام عشق سجده کن

 

 

دوباره چــرخ می زنــم شبیه یک الکترونمسافرم و می روم دوبی، ونیز، لاهه، بُنچـه حالت شناوری گرفته حرکت زمیندرست مثل بازی ستاره های بارسلونکسی درون دست خود گرفته هر چه داشتیمو  بعد  دست  می زند  برای  شیـرجه  بوفوندرست پیش چشم پاپ، درون شعله های رمکباب می شود مسیــح و دست می زند نرونبریده شد هـــزار کاج به جرم عید ژانویهو کنده شد هزار گور کنار خانه ی شارونبه کوه یخ رسیده ها، نشسته، گوش می دهندزمـــان غــرق تایتانیک بـــه قطعــه سِلِن دیون  


شدیــم صید تورهــا و ماهی بلورها


اسیر قوطی و فلز، شبیه ماهیان تنگریختیــم با هـــم از نگـــاه بـی فــــروغ  هم  


به گوشه های یک پاساژ به سایه های یک مزونبه آیه های اسکناس، به کوچه های الکلی


به تابلوهای رستوران، به خط روشن نئونبه غرب وحشی قشنگ، به قصه های صلح و جنگبه حقـــه های تام کـــروز به چهــــره ی آلن دولونبه اعتبــار شیخ ها دوباره سرکشیده ایمشراب را سبو سبو و نفت را گالن گالن

 

چقــدر خسته ام از این دو فعل زشت لعنتی

 

چه سخت بسته اندمان به حلقه ی بکن نکن

 

از آسمان فراریم و فکر می کنم شبی

 

مرا ببلعد آخــرش  شکاف  لایه اوزون

 

رسید روبروی من، دلم دوباره باغ شد 

 

لبــان سـرخ و کوچکش کـــه بـــاز  شد شبیه غُنـ

 

چه. کُند می شود سفر، چه سخت می شود عبور

 

برای  آدمی  اسیر  میان  آهن  و  بتن

 

از  ایــن  مسیــر  پر  خطـر  اگر  تو هم  رسیده ای

 

به بیت سجده دار من، ... به نام عشق سجده کن

 

/ 0 نظر / 17 بازدید